Methodologie

Hoofddoel van elke training: uiterst tevreden deelnemers die niet kunnen wachten om hun genoteerde actiepunten in de praktijk te brengen.
Teneinde dit te bereiken volgen we een methodologie die garant staat voor een opleidingstraject dat perfect voldoet aan de wensen en verwachtingen van de klant.

Stap 1: voorbereiding

In onderling overleg met de klant bepalen we het doel van de opleiding en werken we het programma inhoudelijk uit. We noteren specifieke wensen en er wordt bepaald hoe die aan bod zullen komen tijdens de sessies.

Stap 2: sessies

De opleidingsessies worden gespreid in de tijd zodat de deelnemers telkens de kans krijgen om de opgedane kennis om te zetten in de praktijk. Bij de aanvang van een sessie deelt elke deelnemer zijn feedback met de groep. Wat ging goed de afgelopen periode? Wat vraagt nog aandacht en kan beter? Welke concrete tips heb ik voor mijn collega’s? Enz…

Bij het behandelen van elk thema gebruiken we steeds concrete voorbeelden die de deelnemers aanreiken. Op die manier wordt er 100% op maat van de klant gewerkt en herkennen de deelnemers zich maximaal in elke situatie.

Stap 3: debriefing

Na elk traject houden we met de opdrachtgever een opvolgingsvergadering. Het doel is om de resultaten van de sessies te bespreken aan de hand van een aantal kerncijfers (tevredenheidsscore, aantal actiepunten, enz…) en de feedback van de deelnemers. Specifieke punten of opmerkingen die naar boven kwamen tijdens de sessies worden dan ook besproken.
Tot slot bepalen we samen met de klant hoe de gedane investering verder optimaal kan renderen in de toekomst.